Τιμοξένους 17Α (1η παράλληλος Λεωφ. Βουλιαγμένης, όπισθεν Γαλαξία), Νέος Κόσμος, Τ.Κ. 117 43
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 2130287479